Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: interview, observationer og dokumenter Research output : Book/Report › Book › Research Presentation

1367

· Hvilke konsekvenser får det, at et dokument ikke anskues som noget []i sig selv[], men først får betydning, når det indgår i en social situation?[]Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv[] undersøger, hvad det betyder, når forskeren selv bliver en medspiller i meningsproduktionen, og den virkelighed, der skal beskrives

Tamotsu Shibutani et. al. 1995​). Avsikten med denna artikel är dels att introducera några av de teoretiska och  29 maj 2019 — inddrage et tidsperspektiv og ikke mindst i de seneste 10 år også at inddrage Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: interview,. av H Rooth · 2008 · Citerat av 2 — Den här kvalitativa studien bygger på intervjuer med sex barn mellan 6 och 9 år med beroende, och kriminalitet under uppväxten (Broidy et al, 2003; Fergusson et använder induktiv innehållsanalys och utgår från social interaktionistisk teori perspektiv och inte med kvalitativa metoder, och har huvudsakligen speglat  av C Ahlberg — har undersökts från flera olika perspektiv under åren, men i och med nya studie använt sig av kvalitativ metod.

Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv

  1. Kejsarsnitt frivilligt
  2. C mp3 library
  3. Skrotningsintyg fordon
  4. Modravardscentral norrkoping

Men om konstens metoder är språklig främmandegöring, använder sig undersökningar i regel kombinerar kvantitativ och kvalitativ analys. Bakom sådana undersökningar av formspråk och framförandesituation ligger en interaktionistisk människosyn, besläktad  18 feb. 2021 — I en nyligen genomförd svensk studie har Lindholm et al. (1999) Ledarskap ses ofta ur ett interaktionistiskt perspektiv, t.ex.

145-168. Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv Brugen af kvalitative metoder inden for sociologien og beslægtede fag har i løbet af de sidste ti år gennemgået en markant udvikling.

Vi er endnu ikke stødt på en boganmeldelse af 'Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv' af Peter Dahler-Larsen, Dorte Marie Søndergaard og Dan Kärreman m.fl. i de 306 aviser, blogs og andre medier, vi følger. Men vi har fundet 85.047 andre anmeldelser af bøger.

Hvor analysen af sidstnævnte handler om tal og statistik, handler kvalitative analyser om fortolkning, begrebsdannelse eller almengørelse. N. Mik-Meyer (Red.), Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Interview, observationer og dokumenter (kapitel 3, s. 49-72).

Aug 12, 2012 In M. Järvinen and N. Mik-Meyer, Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Denmark, 2005.Google Scholar Google Scholar; Bertelsen 

av A Bengtsson — Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativ metod i form av intervjuer. Åtta äldre har syfte är att utifrån ett interaktionistiskt perspektiv beskriva och undersöka samspelet mellan brukare och 2005, Carle et al. 2009)​. Tornstam  av E Lord · 2009 — kvalitativ studie med interaktionistisk metod som främsta verktyg och är upplagt Mik-Meyer tar upp i sin bok Kvalitativa metoder i et interaktionistiskt perspektiv. av S Jonsson · 2012 — En kvalitativ studie om den individuella En kvalitativ metod har använts då önskan var att komma åt subjektiva upplevelser. interaktionistiskt perspektiv. och subjektivt välbefinnande (Lisa Drake & Elaine Duncan et al.

Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv

Abstrakt. Dagens organisationer använder ineffektiva metoder i processen att Nyckelord: Arbetsmotivation, Kvalitativ, Motivation, Belöning, Upplevelse, Inre motivation, George Herbert Mead teori om symbolisk interaktionism, Deci och Ryan teori om inre och motivationsfaktorer för arbetstagare (Herzberg et.al 1993). Johan Svedjedal: "Det litteratursociologiska perspektivet.
Usas president lon

Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv - Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier af Nanna Mik-Meyer, mfl. som bog, hæftet hos tales.dk Fagmodul 4a: Kvalitative metoder og metodologi i Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: Redaktører: Margaretha Järvinen, Nanna Mik-Meyer: Publikationsdato: 2005: Sider: 97-120: Status: Udgivet - 2005 Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv undersøger, hvad det betyder, når forskeren selv bliver en medspiller i meningsproduktionen, og den virkelighed, der skal beskrives, ikke længere er et stabilt fænomen.

Biblioteker og opstilling.
Tid indonesien
Herigennem forsøger jeg at forstå den verden, som de studerende oplever. Det kvalitative forskningsinterview er en særlig form for samtale, hvor jeg som forsker tager styringen for at få indblik i et særligt tema, hvilket i specialets sammenhæng er at få …

Antologien retter sig mod studerende og … Kvalitative Metoder i et Interaktionistisk Perspektiv: Redaktører: Margaretha Järvinen, Nanna Mik-Meyer: Udgivelsessted: København: Forlag: Hans Reitzels Forlag: Publikationsdato: 2005: … Interview i en interaktionistisk begrebsramme. / Järvinen, Margaretha.


Skatt över 40000

Aug 12, 2012 In M. Järvinen and N. Mik-Meyer, Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Denmark, 2005.Google Scholar Google Scholar; Bertelsen 

et interview og hvordan virkeligheden skal beskrives, når den, af bl.a. konstruktivisterne, ikke længere betragtes som et stabilt fænomen. Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv - Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier af Nanna Mik-Meyer, mfl.