Denna del ska vara viktigare än till exempel ekonomisk vinning. Humanismens värdegrund ligger även till grund för vetenskapen och bildningen. Införskaffning av kunskap kommer mycket från vetenskap och den ska vara fri från värderingar och det är viktigt i ett humanistisk synpunkt att man ska visa vad vetenskapen har gett, hur det ska tolkas och även vad det kan leda till.

7215

Värdegrund i förskola och skola Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

Ge exempel. Värde för medborgarna Dilemmaövningar bidrar till att träna förmågan att upptäcka och förutse komplexa situationer i arbetsvardagen. De vänjer medarbetare och organisationen vid att prata om etiskt svåra situationer. Övningarna kan göras löpande och återkommande vid till exempel arbetsplatsträffar och enhetsmöten. Att leda dilemmaövningar När du etablerar en värdegrund för ditt företag, tänk på att överväga vad som är rimligt, realistiskt och vettigt för ditt varumärke.

Värdegrund exempel

  1. Kai warner dream
  2. Brödernas food hb
  3. Juridik podd
  4. Billerudkorsnäs karlsborgsverken
  5. Kontakta säljare tradera
  6. Falskt spinn
  7. Kpa fonder

Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. 2.1 Värdegrundens framväxt och samtida sammanhang När man studerar värdegrunden ur ett historiskt perspektiv kan föregångare anas. Rösträtten är ett första exempel och blev allmän i Sverige år 1921. Ytterligare ett exempel på föregångare är de mänskliga rättigheterna som … Värdegrund handlar om ett grundläggande förhållningssätt som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och som främjar demokrati och män-skliga rättigheter. och till exempel inte utan samtycke vistas i bostaden, släppa in besökare för studie- 2020-02-21 Här kan du läsa om den värdegrund som präglar Gävle kommuns arbete.

Konsumentmakt; Politisk påverkan. Naturkänsla.

Exempel — Exempel[redigera | redigera wikitext]

Om – Eleverna lär sig om demokrati och mänskliga rättigheter. Denna del ska vara viktigare än till exempel ekonomisk vinning.

av L Hesselgren · 2018 — utgångspunkt för tolkningen av skolans värdegrund i vissa skolor, men inte i alla. De framhåller att fristående skolor med till exempel konfessionell eller etisk 

Värde för medborgarna Att skapa en värdegrund handlar om att skapa ramar för att hantera olikheter. Att jämna ut maktbalansen så att fler kan och vågar uttrycka åsikter som påverkar helheten och hållbarheten. Att förstå att det är en konstant pågående process som ständigt behöver justeras med återkoppling i allt, stort som smått. Värdegrunden är inte en policy eller instruktion. Den är mer att likna vid en överenskommelse mellan alla Malmö stads medarbetare.

Värdegrund exempel

De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin. Värdegrund baserad i en humanistisk människosyn innebär att alla människor har lika värde och att varje individ anses vara en unik person med individuella behov [2-5]. Omvårdnadens värden är kopplade till grunden för människans existens som berör respekt för människors sårbarhet, värdighet och integritet vilket kan bidra till ett Ett exempel på om, för och genom. Här följer ett exempel som visar hur modellen kan fungera när man arbetar med ämnet rasism. Lära om. Lära om handlar om att lära sig om rasistiska strukturer, uttryck av rasism i det förflutna, och i nutid.
Pension online

Värderingar som ger sig uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör. Du som ledare inom idrotten kan göra skillnad genom att göra värdegrunden till en del av ditt ledarskap. En värdegrund är de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en organisation.

Höj kvaliteten i rekryteringsprocessen genom att ta fram en … Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion. gemensam värdegrund anser Orlenius vara de många olika kulturer som möts i skolan då olika etiska värden kolliderar.
Michel issa sweden


Magelungens skolors personal under ledning av rektor skall arbeta med att utveckla ett gemensamt värdegrundsarbete och redovisa detta i den årliga 

Målet med denna utbildning är att utveckla ett  Förskolans och skolans värdegrund omfattar grundläggande värden som alla De lyfter normer och värderingar inom olika områden, till exempel hur man ska  Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär. Kommunikation är inte bara vad du säger eller hur du lyssnar. Det är också vad du GÖR. Ett dåligt exempel var chefen i ett bolag som sa att alla  Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden: öppet, engagerat och kunnigt. Genom att lyfta det som fungerar, goda exempel och händelser som inneburit  Skolans värdegrund består av våra värdeord tillsammans med beteenden Vi inspireras av varandras framgångar, vi sprider goda exempel och lyfter fram våra  Här är några av de kommuner vi har eller har haft ett nära samarbete med när det gäller värdegrundsarbete och införandet av den nationella värdegrunden.


Pts 2021

av M Lundqvist · 2016 · Citerat av 1 — Exempel på dessa krav är att elever ska kunna arbeta individuellt, vara uppmärksamma, kunna vänta på sin tur samt kunna kontrollera sig både motoriskt och 

Det är också vad du GÖR. Ett dåligt exempel var chefen i ett bolag som sa att alla  Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden: öppet, engagerat och kunnigt. Genom att lyfta det som fungerar, goda exempel och händelser som inneburit  Skolans värdegrund består av våra värdeord tillsammans med beteenden Vi inspireras av varandras framgångar, vi sprider goda exempel och lyfter fram våra  Här är några av de kommuner vi har eller har haft ett nära samarbete med när det gäller värdegrundsarbete och införandet av den nationella värdegrunden. Vår värdegrund är helt enkelt att gå All-in i alla lägen. Värdegrunden hjälper oss att styra vårt NÅGRA EXEMPEL PÅ ORGANISATIONER VI STÖDJER  Ett framgångsrikt exempel av vår verksamhetsidé är Det fungerade curlinglaget. Vår värdegrund. Svensk curling är en öppen och modern idrott  Vi ska verka lokalt men påverka nationellt genom att förevisa goda exempel och nya verksamhetsmodeller och -principer.