av M LEIJON · Citerat av 73 — kommunikativ och teckenskapande aktivitet (Selander & Kress 2010 s 20). Människan ses här som en handlande, meningsskapande och social individ som står 

6056

Selander och Kress (2010) hävdar att eleverna bör få hjälp med att skapa mening och sam-manhang i undervisningen. Vi skapar mening i undervisningen genom att koppla information vi får utifrån till egna erfarenheter. Som hjälp för att lyckas med detta kan olika resurser, ex-

Vad behöver morgondagens lärare kunna? Gunther Kress och Staffan Selander… 27 Jan 2021 Staffan Selander and Eva Insulander (Stockholm University, Sweden) Beyond Education as an Individual Enterprise (with Kress, Säljö & Wulf  Results 1 - 16 of 43 by Gunther Kress and Theo van Leeuwen | 29 Jun 2001 by Gunther Kress | 13 Nov 2009 by Gunther Kress, Staffan Selander, et al. Leijon, Tieva and colleagues drew on the `Designs for Learning' (Selander & Kress,. 2010) framework as a theoretical perspective that views teachers and  which they have made" (Kress and Selander 2012:268). The explicit utilisation of multimodality in the one-on-one consultation can enhance writing production  Design för lärande - ett multimodalt perspektiv · Selander, S - Kress, G. Selander & Kress (2010) and Kress & van Leuween (2001, 2002) discuss the potentials of different modes and argue that all modes (e.g., written text, images,  making stems from designs for learning theory (Selander, 2008; Selander and Kress,.

Selander kress

  1. Ankommande fartyg stockholm
  2. Klassiska sagor
  3. Konstnärsnämnden stipendier 2021

12.00 15.00 Gr 5 1511 Seminarium 5 Illeris kap 9 och 10,1-10,3 Valbar litt. som passar bra att läsa inför föreläsningen: Selander & Kress Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Marton & Booth Om lärande. Staffan Selander och Gunther Kress skriver: De teckenvärldar som människan utvecklar är av mångahanda slag: ljud, gester och rörelsemönster, linjer och punkter, ytor och färgskalor som kan bli såväl skrivtecken som matematiska tecken och musikalisk notation, teckningar, målningar och film o.s.v. Dessa kan också kombineras på olika sätt i tryckta böcker och tidskrifter, radio och Datorspel som digitalt verktyg i årskurs 7-9: En analys av den historiedidaktiska potentialen hos Assassins Creed Origins. Mattias Sundelin har, samt vad det är de vill göra en representation av så designar barnet (Selander & Kress, 2010).

Selander, S. & Kress, G. (2010). Design för lärande – ett multimodalt perspektiv.

conditioned (Selander & Kress, 2010), a prompt is not turned into a prompt until he or she interprets the icon, the sound or the animation presented on the screen in the specific situation as a trigger to some sort of action (Kress, 2010) and a second move in a unit of dialogue (van Leeuwen, 2005:283)

jul 2015 by Gunther Kress and Staffan Selander. The multimodal design process (i.e., transformation) and the final multimodal representations were  14 Oct 2020 Kress and van Leeuwen (2001) related the means to the concept of and instructional or learning design principles (Selander and Kress,  Få Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv af Gunther Kress som bog på dansk - 9788771180121 - Bøger rummer alle Gunther Kress; & Staffan Selander.

Selander och Kress (2017) presenterar också nivån didaktisk design 2, eller design i lärande, som fokuserar på elevens meningsskapande processer och re-design av didaktiska artefakter samt lärarens iscensättning. Nivån didaktisk design 3 presenterar Selander och Kress (2017) som stadiet för utvärdering och bedömning.

Stockholm: Norstedts. #skolDigiplan (2019). Nationell  Ur Selander & Kress Design för lärande – ett multimodalt perspektiv s.52. ”Både leksaker och läromedel är semiotiska resurser som formas i ett  Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press. Selander, S. & Kress, G. (2017). Design för lärande: ett multimodalt  Språk: Svenska Antal sidor: 173 Utg.datum: 2010-08-15 Förlag: Norstedts Gunther Kress och Staffan Selander Länkar kring boken  Jan 29, 2014 - Marie Leijon talar om Design för lärande med avstamp hos Selander & Kress (2010).

Selander kress

Det sistnämnda belyser komplexitet i kommunikativa processer när deltagarna skapar mening (se ex. Kress & van Leeuwen, 2001).
Cyklar falun

LDS-modellen, enligt Selander och Kress Selander och Kress (2017) presenterar också nivån didaktisk design 2, eller design i lärande, som fokuserar på elevens meningsskapande processer och re-design av didaktiska artefakter samt lärarens iscensättning. Nivån didaktisk design 3 presenterar Selander och Kress (2017) som stadiet för utvärdering och bedömning. socialt och institutionellt accepterade konventioner (Selander & Kress, 2010:32-37). Studiens syfte är att diskutera hur det dualistiska uppdraget hanteras i förskolors systematiska kvalitetsarbete, genom att studera vilken innehållslig och relationell kunskap som kommer till uttryck och erkänns.

Meaning making is under-stood as a process whereby individuals continuously cre-ate meaning from their environments with the help of different modes (e.g., Kress, 2010; Selander & Kress, 2010).
Besiktning fordon reglerDetta anser Staffan Selander och Gunther Kress som i sin bok Design för lärande – ett multimodalt perspektiv presenterar ett delvis nytt sätt att 

I en förskolemiljö betyder detta att 2008-03-01 Selander, S. & Kress, G. (2010). Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts. Säljö, R. (2010).


Utdelning v75 22 augusti

av S Kjällander · 2011 · Citerat av 122 — Selander, S & Svärdemo-Åberg, E (Eds.) Didaktisk design i digital miljö learning and knowledge (Selander & Kress, 2010) – the pupil is a “didactic designer”.

Staffan Selander är professor i didaktik vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. Han är en flitig artikelförfattare och har varit redaktör för ett antal antologier, t.ex. Text och existens.