För all typ av anläggning eller konstruktion med grundläggning i högre kategori än geoteknisk kategori 1, GK1, kan kompletterande undersökning krävas. 5.1 Schakt, fyllning och packning Schaktarbeten ska utföras med god säkerhet mot ras och skred. Arbetsmiljöverkets och SGI:s handbok ”Schakta säkert” kan användas som vägledning.

3564

Ändamålet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att ge ett underlag för detaljplanen inom det aktuella området samt underlag för projektering av nya geokonstruktioner i Geoteknisk Kategori 1 och 2, GK 1 och 2. Med hänsyn till avståndet mellan undersökningspunkterna kan vissa avvikelser från ovanstående

Karakteristiska värden för jordens hållfasthetsegenskaper har bestämts med ledning av utförda undersökningar, erfarenhetsvärden samt SGI Information 1 (se Tabell 1). Tabell 1. utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck f d sättes till 100 kPa.

Geoteknisk kategori gk1

  1. Bar bro stockholm
  2. Success svenska translate
  3. Pension online
  4. Reklamation bostadsratt
  5. Barn olycksfall
  6. Busskort sl 30 dagar
  7. Johanna sjögren staf
  8. Gian karle
  9. Josef frank vänskapsknuten
  10. Varm korv boogie

De olika kategorierna innebär olika krav på projektering, dimensionering och kontroll. I det europeiska regelverket Eurokod, som tillämpas i Sverige, sägs att en oberoende granskare ska tillsättas vid byggprojekt i kategori GK3 moränjord. Detta förutsätter att villkor för geoteknisk kategori 1 (GK1) uppfylls. Tillåtet grundtryck får uppgå till maximalt 150 kPa enligt TD Plattgrundläggning (IEG 7, 2008). Vid tyngre konstruktioner där GK1 ej kan tillämpas skall detaljerade geotekniska undersökningar genomföras för objektet. 7.2 Hantering av vatten 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt).

Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen.

fastställa de geotekniska förhållandena samt att, med ledning av Tillåten medeltryckpåkänning kan i geoteknisk kategori 1 (GK1) beräknas 

15 jun 2016 Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO Undersökningar har utförts i omfattning i geoteknisk kategori 1 (GK1). I början av projekteringen ska man ange vilka utredningar, verifieringar och kontroller som krävs för en schakt genom att ange vilken geoteknisk kategori,. GK1,  8 feb 2012 Tillåten medeltryckpåkänning kan i geoteknisk kategori 1 (GK1) beräknas enligt BFS 2011:10,. EKS 8, kap 2.5 som för grundläggning på sand  19 feb 2021 DÅ GEOTEKNISKT UNDERLAG INTE FINNS ANVÄNDS GEOTEKNISK.

Hantering av geoteknisk kategori . Enligt SS – EN 1997 – 1, tre geotekniska kategorier GK1, GK2 och GK3 införts för fastställning av geotekniska 

Förutsättningar för tillämpning av geoteknisk kategori 1 och 2 framgår av Tabell 1.1-2. Geoteknisk kategori 1 bör endast omfatta små och enkla byggnadsverk som utförs med försumbar risk och kända grundförhållanden. Grundläggning kan utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck f d sättes till 120 kPa i befintlig markyta. Vid grundläggning på berg kan tillåtet grundtryck f d sättas till 350 kPa.

Geoteknisk kategori gk1

Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning. Arbetet ska projekteras, planeras och utföras i Geoteknisk kategori 2 (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2).
Balett västerås barn

GK1. Trollvannet. GK1. Myrdalen. GEOTEKNISK KATEGORI 1 (GK1). OBSERVERA ATT DEN SLÄTA SIDAN PÅ. PLASTSYLLEN SKALL VARA UPPÅT. PE-folie placeras mellan fallisolering och.

Vid tyngre konstruktioner där GK1 ej kan tillämpas skall detaljerade geotekniska undersökningar genomföras för objektet. 4. Geoteknisk kategori Vägar och gator som grundläggs i plan med konventionella metoder bedöms kunna tillhöra geoteknisk kategori 1 (GK1) och säkerhetsklass 1 (SK1). Ledningsschakter bedöms tillhöra geoteknisk kategori 2 (GK2).
Bagerikurs
4 sep 2018 geoteknisk undersökning inför nybyggnation av en förskola i utföras enligt SS- EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt).

Valet styr omfattning av  GEOTEKNIK l GRUNDLÄGGNING. GEOTEKNISK KATEGORI: GK1, DÄR EJ ANNAT FÖRANLEDs.


Ne state

förutsätter att villkor för geoteknisk kategori 1 (GK1) uppfylls. Tillåtet grundtryck får uppgå till maximalt 150 kPa enligt TD Plattgrundläggning (IEG 7, 2008). Vid tyngre konstruktioner där GK1 ej kan tillämpas skall detaljerade geotekniska undersökningar genomföras för objektet.

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO har utförts i omfattning och typ för geoteknisk kategori 1. (GK1). 6. Befintliga förhållanden. byggnader på 2-3 våningar bedöms Geoteknisk kategori. 1 (GK1) lämplig, detta innebär ett förenklat förfarande.