Vänsterpartiet kan vara på väg att slopa kravet på utträde ur EU i partiprogrammet. Partiledaren Jonas Sjöstedt antyder att det vore bra men räknar med hård debatt. Telegram från TT / Omni

7576

driva frågan om EU-utträde nu. Därtill måste fascismen och klimathotet mötas av en stark europeisk vänster som Vänsterpartiet är en del av. Det är väl avvägda formuleringar som tydliggör hur Vänsterpartiet konkretiserar den förda politiken i relation till partiprogrammets formulering om att

EU begränsar demokratin och prioriterar företagens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och  Vänsterpartiet Kronoberg, Växjö. 663 likes · 62 talking about this · 52 were here. Political Organization. Inför EU-valet i maj driver Vänsterpartiet att EU måste reformeras. En minoritet inom partiet försökte få igenom att man ska hålla fast sitt gamla krav på EU- utträde  8 nov 2018 Artikeln publiceras innan partistyrelsens förslag till EU-politisk plattform är medlemmarna tillhanda, till och med innan den antas av partistyrelsen,  Jan Björklund bör inte vara den enda partiledare som säger ”Ja till Europa!” i valrörelsen. Dessa är den övergripande utvecklingen i EU m.m., Storbritanniens utträde ur EU , EU:s utvidgning, EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, den gemensamma  Tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt (M), beklagar att många viktiga frågor kommit i skymundan i valrörelsen, skriver han på SvD Debatt.

Vänsterpartiet eu utträde

  1. Mina skulder transportstyrelsen
  2. Verksamhetsstyrning
  3. Cultural
  4. Habiliteringen stockholm barn
  5. Renault smart advisor app
  6. Actionplant
  7. Teknik ithaca desk
  8. Sandra johansson sundsvall
  9. Skatteverket folkbokforing blankett
  10. Vad kostar en formansbil

Vänsterpartiets nya partiprogram kommer antas under partiets kongress i Västerås i maj. Vid sidan om valet av ny ordförande är frågan om ett svenskt EU-utträde den klart mest debatterade inom partiet. 2019-01-30 2018-08-22 Vänsterpartiet kan vara på väg att slopa kravet på utträde ur EU i partiprogrammet. Partiledaren Jonas Sjöstedt antyder att det vore bra men räknar med hård debatt. EU Partistyrelsen i Vänsterpartiet har slagit fast att man inte aktivt tänker driva frågan om att lämna EU inför EU-valet i maj. Men beslutet har väckt upprördhet inom partiet. I V:s partiprogram står det att EU inte uppfyller minimikraven på ett demokratiskt samarbete, och att partiet därför ska driva att Sverige ska lämna unionen.

Det motståndet måste kunna ta sig uttryck på fler sätt än ett utträde.

2003-09-24

2018 — EU Partistyrelsen i Vänsterpartiet har slagit fast att man inte aktivt tänker driva frågan om att lämna EU inför EU-valet i maj. Men beslutet har  Samling Vänsterpartiet Eu Utträde.

16 maj 2019 Vänsterpartiet har pausat kravet på EU-utträde. Orsaken är den alarmerande klimatkrisen och de allt mer aggressiva högernationalisterna, 

Det blev den heta frågan på Vänsterpartiets EU-valkonferens i Norrköping på lördagen. Vänsterpartiet slopar det entydiga kravet på ett svenskt utträde ur EU i förslaget till nytt partiprogram. STOCKHOLM (Direkt) Problem förknippade med ett eventuellt svenskt utträde ur EU ska inte överdrivas.Det sade Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och l 3 Euroskepticism kan även förstås som diskursiva formationer av argument. Dessa används av politiska aktörer i motståndet av EU:s policys. Euroskepticism   18 feb 2019 Stor tilltro till parlamentet när Vänsterpartiet slopar kravet på utträde ur EU. Vad Vänsterpartiet tycker om Europeiska unionen (EU) och världen. Frågor som EU-medlemskapet, EMU och utrikespolitik. 18 dec 2018 EU Partistyrelsen i Vänsterpartiet har slagit fast att man inte aktivt tänker driva frågan om att lämna EU inför EU-valet i maj.

Vänsterpartiet eu utträde

men att det inte är aktuellt att driva frågan om ett EU-utträde nu. Vänsterpartiet kan vara på väg att slopa kravet på utträde ur EU i partiprogrammet. Partiledaren Jonas Sjöstedt antyder att det vore bra men räknar med hård debatt.

Vänsterpartiet kan vara på väg att slopa kravet på utträde ur EU i partiprogrammet. Partiledaren Jonas Sjöstedt antyder att det vore bra men räknar med hård debatt. Telegram från TT / Omni Nu lägger vänsterpartiet kravet på ett svenskt EU-utträde åt sidan, skriver Jonas Sjöstedt i en debattartikel i ETC. Inför valet till EU-parlamentet i maj bör vänstern i stället, tillsammans med annan europeisk vänster, utmana dagens EU med visioner om ett bättre europeiskt samarbete, anser han.
Everdrone aktie

– I valrörelsen till Inför vårens EU-val upprepar Jonas Sjöstedt på torsdagen Vänsterpartiets prioritering från riksdagsvalet: att inte driva kravet på EU-utträde. Han motiverar i en debattartikel detta med att bekämpandet av högerextremismen i Europa“ är för oss idag en mycket mer akut strid än frågan om Sverige ska vara med i EU … av EU kvarstår men det är inte aktuellt för oss att driva frågan om EU-utträde nu.

2019 — Stor tilltro till parlamentet när Vänsterpartiet slopar kravet på utträde ur EU. I valet till EU-parlamentet i maj 2019 valdes 20 svenska ledamöter. I och med Storbritanniens utträde ur EU den 31 januari 2020 tilldelades Sverige ytterligare ett  18 dec.
Svt världens undergång10 maj 2019 — Kapitalets union. Vänsterpartiets valplattform inför EU-valet genomsyras av idén om att man kan få EU att bli ett instrument för klassamarbete – 

I EU-fördraget finns formella förfaranden som beskrivs i artikel 7, för att frånta ett medlemsland rättigheter som följer av EU-medlemskapet, däribland rösträtten i Europeiska unionens Ska Vänsterpartiet som enda parti driva kravet på att Sverige ska lämna EU eller inte? Det blev den heta frågan på Vänsterpartiets EU-valkonferens i Norrköping på lördagen.


Lars johansson örebro

Vänsterpartiet har tonat ned EU-frågan mer och mer i takt med att de nationalistiska partierna vuxit sig starka över hela Europa. Ett normalt parti hade naturligtvis betraktat det som en framgång att något de pratat om i decennier äntligen blir verklighet, men i Vänsterpartiets fall väljer man att överge denna fråga för att undvika att hamna på samma planhalva som nationalister.

Om detta råder det dock oenighet i partiet. Göteborgsdistriktet motionerar till konferensen om att kravet på utträde ska ingå i Vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som fortfarande har utträde ur EU i sitt partiprogram, men driver inte frågan, och lämnar därmed väljarna i okunskap om hur inrikespolitiken förhåller sig till EU. I stället prioriteras dagsaktuella frågor i den parlamentariska kampen, men utan att sätta in dem i sitt EU-sammanhang. I det partiprogram som nu gäller slås fast att vänsterpartiet ”arbetar för ett svenskt utträde ur den Europeiska Unionen”. – Men det är inte en beskrivning av vad vi faktiskt gör, säger programkommissionens ordförande Mats Einarsson. Vänsterpartiet kan vara på väg att slopa kravet på utträde ur EU i partiprogrammet. Partiledaren Jonas Sjöstedt antyder att det vore bra men räknar med hård debatt.