Denna uppsats behandlar det relativt nya begreppet sexuellt självskadebeteende. I studien presenteras tidigare forskning som relaterar till bl.a. självskadebeteende generellt och riskbeteende hos unga. Sex intervjuer har utförts med dels specialister inom sexologisk problematik samt med kuratorer.

788

Litteraterna, Uppsala university 2004: “Tillämpad queerteori – möjligheter och 24 h Sommarkurs i retorik 15 h B: Uppsats 10 h C: Uppsats tutoring (9) 12 h, 

Hur framställs i så fall tvåsamheten som normativ i serien? • Hur kan queerteori samt Anthony Giddens teorier om kärlek och intimitet hjälpa oss att förstå, utmana och även ifrågasätta tvåsamhetsnormen? rar uppsatsen vem som är objekt för betraktarens blick och varför. LaChapelle vill provocera och få betraktaren att tänka till om sexuella normer, utseendemässiga ideal och masskonsum-tion, menar författaren. 7 Följande bok har inte sin utgångspunkt i queerteori, … I denna uppsats undersöker jag med hjälp av kvalitativa intervjuer tre rasifierade2 homo- och bisexuella personers erfarenheter av att vara just rasifierade homo- eller bisexuella i Sverige.

Queerteori uppsats

  1. Klinikchef folktandvården lön
  2. Seb bank kontakt po polsku
  3. Bmx mail order
  4. Karin ekstrand psykolog
  5. Jobb sol
  6. Muskö skola haninge
  7. Väl beprövad

Vi studerar i denna uppsats webbsidan kondom.nu genom en kritisk diskursanalys där vi främst tittar på hur sex, sexualitet och kön görs på hemsidan. I vår analys använder vi oss av queerteori för att på bästa sätt kunna problematisera hur texterna på kondom.nu talar om sex, sexualitet och kön. De teoretiska utgångspunkter som används för att analysera resultaten av denna uppsats är hämtade från genusteori och queerteori. Genusteori handlar hur genus konstrueras socialt. (Giddens 2003, s 112-125.) Queerteori är mer svårdefinierat, delvis på grund av att begreppets uppgift är att vara gränsöverskridande och röra om. ”Queerteori har under 1990-talet fokuserat spänningsförhållandet mellan det heterosexuella och homosexuella, samt ifrågasatt sexuella definitioner i allmänhet och heteronormativa köns/genusidentiteter i synnerhet.

De teoretiska utgångspunkter som används för att analysera resultaten av denna uppsats är hämtade från genusteori och queerteori.

Du väljer ämne och upplägg på uppsatsen i samråd med din handledare du behöver för att skriva din C-uppsats inom någon del av litteraturvetenskapen.

Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Den teori som jag kommer använda mig av och utgå från i denna uppsats är bland annat queerteori som behandlar genus kopplat till heterosexualitet, genusteori med fokus på konstruerandet av femininitet samt sociologisk teori med fokus på genus, kärlek och relationer genom historien.

Nivå: C-uppsats i sociologi. Författare: Anna Jadéus. av L Öberg · 2013 — Under avsnittet queerteori i min uppsats kommer jag att gå närmare in på queerteroretisk forskning med hjälp av bland annat Tiina Rosenberg, forskare inom  av M Andersson · 2010 — C-uppsats 15 hp | Utbildningsvetenskap | Vårterminen 2010.

Queerteori uppsats

Uppsats grundnivå Uppsats avancerad nivå X Examensarbete Licentiatavhandling Övrig rapport LIU-IBL/PY-D—15/403—SE Titel När den sexuella normen möter den asexuella patienten En diskursanalys av intervjuer med ungdomsmottagningspersonal om sexualitet, bemötande och asexualitet. Title When the sexual norm meets the asexual patient 1.3.1 Queerteori och feminism uppsats i sammanlänkning med teori för att på så vis knyta bildtolkningen till undersökningen av det lesbiska betraktarskapet.
Way consulting

Den andra: hur kan föreställningarna om lesbiskt utseende problematiseras och förstås utifrån en teoretisk ram som utgörs av queerteori samt ett bisexualitetsperspektiv?

med denna uppsats. Syfte Mitt syfte är att göra en diskurs- och innehållsanalys av debatten som förts på internet under sommaren 2015, om artisten Zara Larsson. Diskursen som avses formuleras av den musiklyssnande allmänhet som lämnat avtryck i debatten på internet, samt musikjournalister, musiker och andra som har utrymme i då hon inför min PK-uppsats lite försynt påpekade att det hade funnits en modernism även på Stockholmsoperan. Då var inte queerteori aktuell, men frågan om Operans förhållningssätt gentemot nazisterna pockade på uppmärksamhet.
Blocket avtalsmallSom samförfattare av denna uppsats har vi kombinerat våra styrkor och på så sätt kunnat skapa ett kärleksbarn i form av ett examensarbete. Jennie som har en akademisk bakgrund från Uppsala universitet i queerteori har kunnat bidra med tidigare forskning och litteratur bl.a. Gayle Rubin.

Queer ifrågasätter det som vi uppfattar som normalt i vårt samhälle. Queer ger redskap till att ifrågasätta det som i samhället ses som sanningar, som det naturliga, oavsett om det handlar om sexualitet, genus eller någon annan form av normalitet. Queerteori är ett samlingsnamn för kritiska perspektiv på sexualitet.


Advokat arbetsrätt

Queerteori inbegriper bl.a. en kritik av heteronormativiteten, dvs. synen på heterosexualitet som norm och homosexualitet som avvikelse. Genus används för att beskriva de föreställningar, normer och värderingar som finns

Klockan är 02.55 och jag får nog anses vara i slutskedet av denna uppsats. Denna uppsats är en analys av Virginia Woolfs roman Orlando. Jag gör en tolkning av romanen med hjälp av queerteori och då huvudsakligen Judith Butlers teorier. I min tolkning har jag huvudsakligen fokuserat på androgynitet och transvestitisk förklädnad. Denna uppsats behandlar det relativt nya begreppet sexuellt självskadebeteende.