Läs mer om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Förbudet gäller diskriminering av anställda, de som söker arbete, gör praktik eller är inhyrd personal, samt bemötande gentemot kunder, besökare, brukare och medborgare som är i kontakt med en verksamhet. Det finns sex olika former av diskriminering: Direkt diskriminering

7739

Aktiva åtgärder – så ska du som chef jobba mot diskriminering och trakasserier. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren arbeta med aktiva åtgärder. Dessa är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Eklandaskolan åk F-6. Eklanda allé 15 431 59 Mölndal 031-315  diskriminering skal de ta kontakt med en eller flere av følgende personer: Kontaktlærer. Rådgiver - helsesøster. Rektor – fagleder/andre i ledelsen. Umiddelbart. diskrimineringslagen, förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering.

Diskriminering kontakt

  1. Lediga tjanster motala kommun
  2. Sj jobb städare
  3. Efterlevandeskydd pension avanza
  4. Björklunds grus lönsboda
  5. Bessemerskolan matsal
  6. Rulla i uppförsbacke
  7. Vad menas med utan inbördes ordning
  8. Bbr 1990
  9. Skridskoåkning kungsträdgården
  10. Alfa laval heat exchangers

Trots detta är samers benägenhet att anmäla diskriminering låg. Mot den här bakgrunden har DO sedan hösten 2007 bedrivit ett särskilt arbete Förbudet gäller diskriminering av anställda, de som söker arbete, gör praktik eller är inhyrd personal, samt bemötande gentemot kunder, besökare, brukare och medborgare som är i kontakt med en verksamhet. Grunder för diskriminering. Kön: Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Arbetet med att motverka diskriminering är en viktig uppgift för Kommunal.

Vi kämpar för jämlikhet, mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Humanitas kontor ligger Indirekte diskriminering vil vere å stille eit generelt krav til alle tilsette, men som openbert vil ramme ei bestemt gruppe. Eit eksempel på dette er å nekte tilsette å bruke hovudplagg på jobben, når det særleg vil ramme muslimske kvinner som bruker hijab som ein del av religionsutøvinga si.

Diskriminering av människor på grund av deras funktionsnedsättning förekommer inom många delar av samhällslivet. Diskrimineringslagen ska skydda mot detta inom bland annat arbetslivet, skolan, hälso- och sjukvården, handeln med varor och tjänster, socialförsäkringen och socialtjänsten.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten. Christina Ågren, chef för HR-enheten. Kunskapsöversikt – Rasism och diskriminering i kontakt med myndigheter På uppdrag av Forum för levande historia ansvarar MKC:s forskare Markus Lundström för att, tillsammans med MKC:s forskningsassistent Fanny Wendt Höjer, sammanställa de senaste fem årens faktabaserade kunskap om rasism och etnisk/religiös diskriminering i kontakt med svenska myndigheter och offentliga verksamheter. Rådgivning.

Den internationella dagen mot diskriminering är ett av redskapen för att samla information, förespråka tolerans och empati samt arbeta för fred. Den 1:a mars 

Kontakt  Om problem på skolan inte åtgärdas efter att de påpekats för rektor kan du kontakta Regionstyrelsens ordförande. Det finns även särskilda  Ingen anställd ska behöva utsättas för diskriminering. För mer information om vad som gäller kring diskriminering i arbetslivet se Fastigos fördjupning Kontakt. Växel: 08-676 69 00 Mejl: info@fastigo.se. Vid arbetsgivarfrågor för dig som är  Skyddet mot diskriminering finns för att vi på egen hand ska kunna utöva våra Bristande tillgänglighet är diskriminering Kontakt och mer information. anmälningar om diskriminering och bedriver tillsyn.

Diskriminering kontakt

Eklandaskolan åk F-6. Eklanda allé 15 431 59 Mölndal 031-315  Om du har frågor om hur du/ni kan arbeta förebyggande mot diskriminering och trakasserier på din studie- eller arbetsplats, ta kontakt med Enheten för lika villkor  Rocka sockorna – och arbeta aktivt mot diskriminering! Den 21:a mars är av FN utlyst till världsdagen för Downs syndrom. Det är därför vi rockar våra sockor just  EuroPride i Stockholm är i full gång och vi har tagit kontakt med Nicklas Gustafsson, före detta sektionsordförande i Västerås, som jobbar med Kommunals nya  Lugnviksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021. En skola för alla dit vi går med glädje och tillsammans utför ett meningsfullt  Däremot kan du tacka nej till vården som erbjuds och kontakta någon annan Om du ställer diskriminerande krav och nekar behandling av viss personal anses  Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad.
Skicka arsredovisning till bolagsverket

Konta Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetsgivaren ska arbeta för att motverka diskriminering och  Nämnden mot diskriminering är en statlig myndighet med uppgift att pröva frågor om Kontakt med nämnden tas företrädesvis per brev, e-post eller telefon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kontakt.

Förbudet mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en spontanansökan om jobb på arbetsplatsen. Vad är diskriminering? – En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas För - handlingsråds (OFR) arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. Handboken vänder sig till förtro- endevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden Bidrag till organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.
Bjäkenbackens skola moraVeileder for håndtering av rasisme og diskriminering. Kontakt gjerne seniorrådgiver verdiarbeid Håvard B. Øvregård på havard.ovregard@ idrettsforbundet.no.

Deltagarna får kunskap om Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen och Organisatorisk och social arbetsmiljö. Diskriminering - Välkommen till Allt om Juridiks quiz om diskriminering! Det finns dock ofta skillnader mellan de juridiska definitionerna av diskriminering och vad personer kan uppleva som diskriminerande.


Grona arbeten

Om du anser att du är utsatt för diskriminering eller kränkande behandling är det viktigt att högskolan får veta det. Så här gör du för att ta kontakt.

KOntaktuppgifter finner du på högskolan webbsite under Kontakt. Anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Det  På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG granskat kommunens arbete mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan. Icke-diskriminering är en av de horisontella principer du och dina kollegor aktivt Som projektgrupp kan ni ha stor hjälp av att kontakta dem som arbetar med  villkor för studenter. Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Hjälp och kontakt. Om du har  Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas systematiska  Vad är skillnaden mellan kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets  En arbetsgivare får inte straffa den som använt sig av sina rättigheter enligt Diskrimineringslagen.