Till den praktiska filosofin hör också politisk filosofi och vissa metafysiska frågor (moment 4). Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet.

2363

Praktisk filosofi och TINT utgör en idealisk forsknings- och studiemiljö för både studerande och forskare som är intresserade av samhälleliga, samhällsvetenskapliga, etiska och vetenskapsfilosofiska frågor. Placering i arbetslivet. Efter avlagd examen har studerande i praktisk filosofi arbetat med de mest varierande arbetsuppgifter.

Exempel på yrken. Skugga en student. Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur.

Praktisk filosofi schema

  1. Nationalistiska partier i sverige
  2. Dragon ball online global time rift
  3. Hog kolesterolhalt i blodet
  4. Levnadsvillkor 1800-talet
  5. Sjölin smycken

Inbjudan till PPE-konferens i april 2020: REGISTRATION OPENING FOR THE 5th INTERNATIONAL PPE CONFERENCE 2020! To what extent is the Global  Uppdaterat: 2016-01-08 Ändrat schema för masterkursen TRUTH; 2016-01-21 Ändrat schema för Beslutsteori Undervisningsprogram i Praktisk filosofi  (För mer information, kontakta läraren eller studierektorn i praktisk filosofi.) Lärare: Nicolas Espinoza Kurslitteratur: Peterson, M: An Introduction  Undervisningsprogram i Praktisk filosofi Teoretisk filosofi A Teoretisk filosofi B Teoretisk filosofi C Schema över kursutbudet höstterminen 2015  Praktisk filosofi II. 30 högskolepoäng. Kursbeskrivning och schema. HT 2012. (Schemaändringar markeras i fetstil). Denna kurs är för dig som läst Praktisk  I Sverige och Finland undervisas kurser i teoretisk och praktisk filosofi separat och är separata grader. Andra länder kan använda ett liknande schema - vissa  Olle Torpman – Lektor i praktisk filosofi vid.

Det hände att Mariann ramlade och blev liggande på golvet.

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier.

Centrum för praktisk kunskap har som uppdrag att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet. Här skapar vi möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap.

Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning. Kursen utgör fjärde terminen inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi. I kursen tydliggörs den fundamentala roll som frågor om normer och värderingar har inom en stor mängd ämnen och områden på ett såväl individuellt som samhälleligt plan.

FP1300, Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 30 högskolepoäng Practical Philosophy: In-Depth Course, 30 higher education credits Grundnivå 1.

Praktisk filosofi schema

av nya kognitionsprinciper och vetenskaplig och praktisk aktivitet , och här är  praktisk filosofi, 1830 kyrkoherde i. Lunds stift Theoretisk-praktisk lärobok i landtmäteriet (1843).
Mönsterskydd_

Filosofisk praxis innebär att filosofisk teori tillämpas i praktiken, till exempel på en arbetsplats, i skolan eller inom vården, i form av samtal, föreläsningar , workshoppar eller andra dialogbaserade upplägg. 718G03, Praktisk filosofi, C-kurs. Kandidatuppsats 720G03, Teoretisk filosofi, C-kurs.

Fastställande Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och med höstterminen 2007.
Fredrikshovs slotts skola kostnad


Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning. Kursen utgör fjärde terminen inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi. I kursen tydliggörs den fundamentala roll som frågor om normer och värderingar har inom en stor mängd ämnen och områden på ett såväl individuellt som samhälleligt plan.

Vecka 5. Mån 28 jan 10 – 12. Hambergsalen, Geo. Den utställda naturen.


Lars börjesson chalmers

Praktisk filosofi 1 Delkurs 1: Instrumentkurs. 7,5 hp Kursansvarig: Martin Berzell (martin.berzell@liu.se) Kurslitteratur: • Baggini, Julian and Fosl, Peter S. The Philosopher’s Toolkit. A Compendium of Philosophical Concepts and Methods. Second edition (2010), Wiley-Blackwell. (ISBN 978-1-4051-9018-3) (= JB)

Kursplanen är fastställd av UFL 2010-xx-xx. 2021-04-06 · Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Till centrala undervisnings- och forskningsområden hör moralfilosofi (etik) och samhällsfilosofi (politisk filosofi och rättsfilosofi).